สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
120 หมู่ที่ 3, อาคารบี ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร, 10210 โทร : 02-1438144
 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะเเนนสรรหากรรมการปี 2561

กรอกเลขทะเบียนสมาชิกหรือชื่อสมาชิก

1. สมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำสังกัดกรมพัฒนาชุมชน สหกรณ์จะจัดส่งบัตรสรรหาไปที่หน่วยงานตามสังกัด

2. สมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญหรือข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น สหกรณ์จะจัดส่งบัตรสรรหาไปตามที่อยู่ที่เเจ้งให้กับสหกรณ์


กรณีที่อยู่ดังกล่าวไม่ถูกต้องโปรดเเจ้งสหกรณ์เพื่อปรับปรุงแก้ไขที่อยู่ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560

โทร 02-158-1224-51

แจ้งปรับปรุงแก้ไขที่อยู่ online

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
120 หมู่ที่ 3, อาคารบี ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, ถนนแจ้งวัฒนะ, แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร, 10210 โทร : 02-1438144
© 2014 All Rights Reserved www.cddco-op.com | Desige By Isocare System Co.,Ltd™